Objava: PREDAVANJE-PSSS Beograd

Dana 19.07.2022. godine, sa početkom u 12:30 održana je predavanje, mesto Ušće , opština Beograd-Obrenovac, Sala mesne zajednice u Ušću
sa temama:
1. 12:30 do 13:06 Ishrana različitih kategorija koza i jaradi , savetodavac Dragoljub Krajnović
2. 13:07 do 13:37 Diverzifikacija u poljoprivredi , savetodavac Mladen Pavlović

Cilj organizovanog predavanja bio je da se okupljenim poljoprivrednicima i stočarima prezentovanjem prve teme detaljnije objasni pravilan način ishrane koza i jaradi u različitim fazama proizvodnog ciklusa kao i pri različitim fiziološkim statusima i uzrastima. Na drugoj temi predavanja proizvođači su mogli da se upoznaju sa značajem i prednostima diverzifikacije u poljoprivrednoj proizvodnji.
Koordinator: Dragoljub Krajnović

Izvor: PSSS Beograd