Objava: PREDAVANJE-PSSS Čačak

Dana 24.02.2022. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Čačak , opština Čačak – grad, Naučno tehnološki park Čačak
sa temama:
1. 13:00 do 13:45 Tehnologija proizvodnje najvažnijim povrtarskim vrstama , savetodavac Borko Ivanović
2. 13:45 do 14:30 Aktuelni podsticaji u Biljnoj proizvodnji , savetodavac Biljana Janjic

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvošače sa aktuelnim podsticajima u biljnoj proizvodnji kao i o tehnologiji proizvodnje u najvađnijim povrtarskim biljnim vrstama.
Koordinator: Borko Ivanović

Izvor: PSSS Čačak