Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 10.04.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Ostrikovac , opština Ćuprija, Prostorije sportskog društva
sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Zaštita kukuruza , savetodavac Marko Manojlović
2. 12:30 do 13:00 Tehnologija gajenja kukuruza , savetodavac Dragan Mijušković

Cilj predavanja je da se proizvođači upoznaju sa tehnologijom gajenja kukuruza i zaštitom kukuruza.
Koordinator: Marko Manojlović

Izvor: PSSS Jagodina