Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 02.12.2021. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Vitance , opština Despotovac, Prostorije MZ sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Tehnologija gajenja kukuruza , savetodavac Dragan Mijušković
2. 18:30 do 19:00 Prihrana pšenice , savetodavac Mira Miljković

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa iskustvaima iz oglada PSSS-Jagodina u gajenju kukuruza i prihrani pšenice.
Koordinator: Dragan Mijušković

Izvor: PSSS Jagodina