Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 11.02.2022. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Novo Lanište , opština Jagodina – grad, Dom kulture
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Agrotehnika lucerke , savetodavac Miodrag Simić
2. 18:30 do 19:00 Zaštita lucerke , savetodavac Ljiljana Jeremić

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa pravilnom agrotehnikom u usevu lucerke kao i sa bolestima, štetočinama i korovima lucerke i merama suzbijanja.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina