Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 16.02.2022. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Vukmanovac , opština Rekovac, Prostorije Mesne zajednice
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Zaštita koštičavog voća , savetodavac Ružica Đukić
2. 18:30 do 19:00 Rezidba koštičavog voća , savetodavac Dejan Jocić

Cilj predavanja je da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na način zaštite koštičavog voća od bolesti i štetočina i način rezidbe koštičavog voća..
Koordinator: Ružica Đukić

Izvor: PSSS Jagodina