Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 18.02.2022. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Roćevac , opština Svilajnac, Dom kulture
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Faktori koji utiču na visinu prinosa pšenice , savetodavac Milanka Miladinović
2. 11:30 do 12:00 Ishrana muznih krava u zimskom periodu , savetodavac Verica Lazarevic

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa faktorima koji utiču na visinu prinosa pšenice kao i na način ishrane krava u zimskom periodu.
Koordinator: Milanka Miladinović

Izvor: PSSS Jagodina