Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 21.02.2022. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Duboka , opština Jagodina – grad, Dom penzionera
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Prihrana strnih žita , savetodavac Miodrag Simić
2. 19:30 do 20:00 Zaštita lucerke , savetodavac Ljiljana Jeremić
3. 20:00 do 20:30 Upis u vinogradarski registar , savetodavac Ivana Gligorijević

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa vrstama, kolilinom đubriva i vremenom prihrane stnih žita. Biće upoznati poljoprivredni proizvođači sa zaštitom lucerke od korova, štetočina i glodara. Upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa obavezom i načinom upisa vinograda u vinogradarski registar.
Koordinator: Ljiljana Jeremić

Izvor: PSSS Jagodina