Objava: PREDAVANJE-PSSS Jagodina

Dana 01.08.2022. godine, sa početkom u 19:30 održana je predavanje, mesto Gornja Mutnica , opština Paraćin, Dom kulture
sa temama:
1. 19:30 do 20:00 Paljenje strništa i posledice , savetodavac Milanka Miladinović
2. 20:00 do 20:30 Spremanje silaže od kukuruza , savetodavac Verica Lazarevic

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa štetnim posledicama paljenja strništa i kako nakon sušnog perioda spremiti dobro silažu od kukuruza.
Koordinator: Verica Lazarevic

Izvor: PSSS Jagodina