Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 17.02.2022. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Lešak , opština Leposavić, Gazdinstvo Jelenić Matka sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Tehnologija gajenja brojlera , savetodavac Kosovka Jakšić
2. 14:30 do 15:00 Prihrana ozimih strnih žita , savetodavac Nebojša Božović
3. 15:00 do 15:30 Zaštita strnih žita od štetočina i bolesti. , savetodavac Siniša Nedeljković

Cilj održavanja predavanja je bio upznavanje poljoprivrednih proizvođača sa tehnologijom gajenja brojlera, prihranom ozimih strnih žita, kao i sa zaštitom strnih žita od štetočina i bolesti.
Koordinator: Kosovka Jakšić


Izvor: PSSS K.Mitrovica