Objava: PREDAVANJE-PSSS K.Mitrovica

Dana 24.02.2022. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Ostraće , opština Leposavić, Prostorija OŠ “Stana Bačanin” sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Prihrana ozimih strnih žita , savetodavac Zoran Milosavljević
2. 12:30 do 13:00 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima , savetodavac Ljiljana Gvozdić
3. 13:00 do 13:30 Gajenje krompira , savetodavac Nebojša Božović

Cilj održavanja predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa pravovremenom i pravilnom prihranom ozimih strnih žita, unapređenjem poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz prikupljanje tehničko-tehnoloških i ekonomskih podataka na gazdinstvima kao i gajenju krompira.
Koordinator: Zoran Milosavljević


Izvor: PSSS K.Mitrovica