Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 02.12.2021. godine, sa početkom u 08:15 održana je predavanje, mesto Toponica , opština Knić, U prostoriji udruženja u Toponici
sa temama:
1. 08:15 do 08:45 Ishrana goveda kabastom hranom , savetodavac Goran Joksić
2. 08:45 do 09:15 Organska proizvodnja soje , savetodavac Ljiljana Vuksanović


Koordinator: Goran Joksić

Izvor: PSSS Kragujevac