Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 14.02.2022. godine, sa početkom u 12:30 održana je predavanje, mesto Lipovac , opština Topola, Prostorije lovačkog doma Lipovac
sa temama:
1. 12:30 do 13:00 Priprema zemljišta za podizanje vinograda , savetodavac Danko Petrović
2. 13:00 do 13:30 Zaštita od sive truleži grožđa , savetodavac Lidija Vulović
3. 13:30 do 14:00 Dodavanje vrednosti proizvodima animalnog porekla , savetodavac Violeta Petrović Luković

Predavanje za poljoprivredne proizvođače jeorganizovano u cilju edukacije poljoprivrednika iz različitih oblasti poljoprivrede. Predavanje održano uz poštovanje svih COVID mera.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac