Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 23.06.2022. godine, sa početkom u 17:52 održana je predavanje, mesto Gornja Trnava , opština Topola, Prostorije bivše prodavnice u Krunskoj
sa temama:
1. 17:52 do 18:30 Rđa šljive , savetodavac Lidija Vulović
2. 18:30 do 19:02 Virus šarke šljive , savetodavac Marija Ivanović

Predavanje se organizuje u cilju edukacije poljoprivrednih proizvođača o ekonomski značajnim bolestima šljive.
Koordinator: Lidija Vulović

Izvor: PSSS Kragujevac