Objava: PREDAVANJE-PSSS Kragujevac

Dana 28.06.2022. godine, sa početkom u 10:57 održana je predavanje, mesto Aranđelovac , opština Aranđelovac, Domaćinstvo Vesne Milošević
sa temama:
1. 10:57 do 11:58 Ublažavanje posledica loših vremenskih uslova u višegodišnjim zasadima , savetodavac Danko Petrović
2. 11:31 do 12:03 Uticaj ishrane krava na mlečnost , savetodavac Violeta Petrović Luković

Tokom predavanja je zainteresovanim poljoprivrednim proizvođačima objašnjena primena agrotehničke mere posle loših vremenskih uslova kao i uticaj ishrane na mlečnost krava.
Koordinator: Danko Petrović

Izvor: PSSS Kragujevac