Objava: PREDAVANJE-PSSS Kraljevo

Dana 05.11.2021. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Novo Selo , opština Vrnjačka Banja, MK Novo Selo
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Azijska voćna mušica , savetodavac Jelena Grbić
2. 11:30 do 12:00 Udruženja poljoprivrednih proizvođača , savetodavac Marko Bogojević

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa pravilnom i pravovremenom zaštitom maline kao i o značaju udruživanja poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Marko Bogojević

Izvor: PSSS Kraljevo