Objava: PREDAVANJE-PSSS Kraljevo

Dana 17.02.2022. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Tavnik , opština Kraljevo – grad, OŠ u Tavniku
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Zaštida dunje od bolesti , savetodavac Vladimir Kostić
2. 11:00 do 11:30 Zaštita dunje od štetočina , savetodavac Jelena Grbić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajnim bolestima i štetočinama dunje i merama borbe.
Koordinator: Jelena Grbić

Izvor: PSSS Kraljevo