Objava: PREDAVANJE-PSSS Kruševac

Dana 04.03.2022. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Globoder , opština Kruševac – grad, Lovački klub
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Tehnologija proizvodnje kukuruza , savetodavac Radojka Nikolić
2. 18:30 do 19:00 Plodored u povrtarskoj proizvodnji , savetodavac Snježana Vujinović

Cilj predavanja je bio prezentovanje tehnologije proizvodnje kukuruza i plodoreda u povrtarskoj proizvodnji.
Koordinator: Radojka Nikolić

Izvor: PSSS Kruševac