Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 11.09.2020. godine, sa početkom u 11:30 održana je predavanje, mesto Brestovac , opština Leskovac – grad, Prostorije Doma kulture
sa temama:
1. 11:30 do 12:00 Azijska voćna mušica i mere kontrole , savetodavac Bojana Karapandžić
2. 12:00 do 12:30 Značaj pravilnog izvođenja agrotehničkih i pomotehničkih mera u voćarstvu , savetodavac Aleksandar Mitic

Cilj predavanja je bio da se poljoprivrednim proizvođačima ukaže na azijsku voćnu mušicu i mere kontrole ove štetočine, kao i na značaj pravilnog izvođenja agrotehničkih i pomotehničkih mera u voćarstvu.
Koordinator: Bojana Karapandžić

Izvor: PSSS Leskovac