Objava: PREDAVANJE-PSSS Leskovac

Dana 25.11.2021. godine, sa početkom u 10:30 održana je predavanje, mesto Medveđa , opština Medveđa, Sala skupštine opštine Medveđa
sa temama:
1. 10:30 do 11:00 Unapređenje poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima , savetodavac Dalibor Cvetanović
2. 11:00 do 11:30 Prepoznavanja lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa , savetodavac Dejan Randjelović

Cilj predavanja je bio upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa unapređenjem poljoprivredne proizvodnje i savetodavnog rada kroz evidenciju podataka u tehnološko-ekonomskim obrascima, kao i prepoznavanjem lokalnih proizvoda koji bi mogli da budu zaštićeni nekom od oznaka geografskog porekla, sistemu zaštite geografskog porekla i benefitima koje poljoprivredni proizvođači mogu ostvariti realizacijom ovog procesa.
Koordinator: Dalibor Cvetanović

Izvor: PSSS Leskovac