Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 21.09.2020. godine, sa početkom u 13:30 održana je predavanje, mesto Uzovnica , opština Ljubovija, Crkveni dom
sa temama:
1. 13:30 do 14:00 PDV, troškovi i računovodstvo na poljoprivrednom gazdinstvu , savetodavac Živko Stefanović
2. 14:00 do 14:30 Sortiment pšenice za setvu , savetodavac Milenko Đurić

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa problematikom PDV nadoknade za poljoprivrednike, osnovama praćenja troškova i vođenja računovodstva na gazdinstvu, kao i sa sortama pšenice za setvu.
Koordinator: Živko Stefanović

Izvor: PSSS Loznica