Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 11.02.2022. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Ljubovija , opština Ljubovija, Prostorije udruženja žena i biblioteke u Ljuboviji
sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Bespovratna sredstva za poljoprivrednike u okviru SKAP projekta- Program 50:40:10 , savetodavac Živko Stefanović
2. 11:30 do 12:00 Savremeno gajenje ovaca , savetodavac Gordana Vujaklija

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača sa uslovima, načinom, rokovima i dokumentacijom za ostvarivanje bespovratnih sredstava kroz realizaciju SKAP projekta i aktuelnog Drugog javnog poziva , kao i sa pravilnom negom, ishranom i odgajivanjem ovaca.
Koordinator: Živko Stefanović

Izvor: PSSS Loznica