Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 05.07.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Donji Dobrić , opština Loznica – grad, Mesna zajednica
sa temama:
1. 09:00 do 09:31 Redukovana obrada zemljišta , savetodavac Milenko Đurić
2. 09:34 do 10:04 Predstavljanje portala i aplikacije za mapiranje paljenja žetvenih ostataka , savetodavac Milica Popadić

Cilj predavanja je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa prednostima redukovane obrade zemljišta i sa portalom i aplikacijom za mapiranje paljenja žetvenih ostataka dim.rs.
Koordinator: Milica Popadić

Izvor: PSSS Loznica