Objava: PREDAVANJE-PSSS Loznica

Dana 27.07.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Jelav , opština Loznica – grad, prostorije mesne kancelarije u Jelavu
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 “Dobrobit i ponašanje domaćih životinja” , savetodavac Gordana Vujaklija
2. 10:30 do 11:00 “Vreme siliranja kukuruza” , savetodavac Dušan Despotović

Cilj predavanja je upoznavanje poljoprivrednih proizvođača o ponašanju životinja, sistemu gajenja i nege koje treba da zadovolji njihove osnovne potrebe i upoznavanje proizvođača o vremenu i načinu siliranja kukuruza kako bi se obezbedila kvalitetna kabasta hrana za ishranu domaćih životinja.
Koordinator: Gordana Vujaklija

Izvor: PSSS Loznica