Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 18.09.2020. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Šarkamen , opština Negotin, Seoski dom sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Higijena mleka i diverzifikacija stočarskih proizvoda. , savetodavac Dragan Radosavljević
2. 18:30 do 19:00 Diverzifikacija prihoda na gazdinstvu , savetodavac Zorica Petkanić

Cilj ovog predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa aktuelnim temama iz oblasti Higijene mleka i diverzifikaciji prihoda na gazdinstvima. Ukoliko žele kvalitetan proizvod poljoprivrednici se moraju pridržavati dobre poljoprivredne prakse a samim tim će i proizvod naći svoje mesto na tržištu i postići dobru cenu.
Koordinator: Dragan Radosavljević

Izvor: PSSS Negotin