Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 12.02.2022. godine, sa početkom u 17:30 održana je predavanje, mesto Podvrška , opština Kladovo, Sala doma
sa temama:
1. 17:30 do 18:00 Značaj kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Zorica Petkanić
2. 18:00 do 18:30 Kalcifikacija zemljišta , savetodavac Vladimir Stanković
3. 18:30 do 19:00 Higijena mleka , savetodavac Dragan Radosavljević

Cilj ovog predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem kontrole plodnosti zemljišta, kalcifikacijom zemljišta i higijenom mleka.Prisutno je bilo 20 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Zorica Petkanić

Izvor: PSSS Negotin