Objava: PREDAVANJE-PSSS Negotin

Dana 12.02.2022. godine, sa početkom u 15:00 održana je predavanje, mesto Kladovo , opština Kladovo, Mesna zajednica
sa temama:
1. 15:00 do 15:30 Organska proizvodnja , savetodavac Dragan Radosavljević
2. 15:30 do 16:00 Zaštita kukuruza , savetodavac Nenad Ilić
3. 16:00 do 16:30 IPARD II , savetodavac Dejan Stefanović
4. 16:30 do 17:00 Integralna zaštita bilja , savetodavac Slavica Svetozarević

Cilj najavljenog predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa organskom proizvodnjom, zaštitom kukuruza, IPARD-om i integralnom zaštitom bilja. Poljoprivrednici su aktivno učestvovali u diskusiji jer su bili veoma zainteresovani za navedene teme.
Koordinator: Slavica Svetozarević

Izvor: PSSS Negotin