Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 11.09.2020. godine, sa početkom u 14:30 održana je predavanje, mesto Vele Polje , opština Niš-Crveni Krst, Parcela proizvođača Mikice Petrovića
sa temama:
1. 14:30 do 15:15 Predstavljanje rezultata prinosa ozimih strnih žita u protekloj godini i preporuka sortimenta za predstojeću setvu , savetodavac Tanja Petrović
2. 15:15 do 16:00 Preporuka agrotehničkih mera u predstojećoj ozimoj setvi strnih žita , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj organizovanja predavanja bio je da se proizvođačima predstave rezultati prinosa ozimih strnih žita i shodno tome preporuči sortiment i agrotehnika u predstojećoj ozimoj setvi strnih žita
Koordinator: Tanja Petrović

Izvor: PSSS Niš