Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 04.11.2021. godine, sa početkom u 16:00 održana je predavanje, mesto Gornji Komren , opština Niš-Crveni Krst, prostorije mesne kancelarije Gornji Komren
sa temama:
1. 16:00 do 16:40 Priprema zenljišta i osnovno đubrenje za jare kulture , savetodavac Ivan Rangelov
2. 16:40 do 17:20 Zaštita vinove loze , savetodavac Gordana Cvetković

Cilj predavanja je bio da se prisutnim proizvođačima ukaže na važnost pripreme zemljišta i osnovnog đubrenja za jare kulture kao i zaštita vinove loze sa akcentom na fitoplazmu. Predavanje će se održati uz poštovanje svih mera predostrožnosti protiv COVID-19.
Koordinator: Gordana Cvetković

Izvor: PSSS Niš