Objava: PREDAVANJE-PSSS Niš

Dana 05.11.2021. godine, sa početkom u 15:30 održana je predavanje, mesto Vukašinovac , opština Aleksinac, prostorije mesne kancelarije Vukašinovac
sa temama:
1. 15:30 do 16:00 Bolesti i štetočine u proizvodnji paprike i mere kontrole , savetodavac Gordana Cvetković
2. 16:00 do 16:30 Plodoredu povrtarskim kulturama, navodnjavanje po fazama porasta biljaka kod paprike , savetodavac Ivan Rangelov

Cilj predavanja je bio da se prisutnim proizvođačima ukaže na važnost poštovanja plodoreda u proizvodnji paprike na otvorenom, navodnjavanje po fazama porasta biljaka i mere kontrole štetnih organizama u proizvodnji paprike. Predavanje će se održati uz poštovanje svih mera predostrožnosti protiv COVID-19.
Koordinator: Gordana Cvetković

Izvor: PSSS Niš