Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 04.09.2020. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja regiona sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Značaj integralnog pristupa u zaštiti jabuke od jabukinog smotavca , savetodavac Tanja Mihajlović
2. 10:30 do 11:00 Aktuelne teme u agrarnoj politici , eksterni predavač Ismet Sajtarić

Cilj predavanja je bio da se prisutni poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem integralnog pristupa u zaštiti jabuke od jabukinog smotavca i o aktuelnim temama u agrarnoj politici.
Koordinator: Tanja Mihajlović

Izvor: PSSS Novi Pazar