Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 07.09.2020. godine, sa početkom u 11:00 održana je predavanje, mesto Sjenica , opština Sjenica, Centar za razvoj poljoprivrede i sela sa temama:
1. 11:00 do 11:30 Unapređenje proizvodnje mleka i mesa u cilju povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gazdinstava , savetodavac Safet Vesnić
2. 11:30 do 12:00 Muža i prinos mleka , savetodavac Zumreta Trtovac
3. 12:00 do 12:30 Proizvodnja autohtonih mlečnih proizvoda – izazovi i perspektive , eksterni predavač Predrag Puđa
4. 12:30 do 13:00 Mogućnost unapređenja tovnog govedarstva na području Pešterske visoravni , eksterni predavač Boris Berisavljević

PSSS Novi Pazar u saradnji sa Institutom za primenu nauke u poljoprivredi iz Beograda, organizovao je predavanje za poljoprivredne proizvođače u Centru za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici.Pored savetodavaca PSSS Novi Pazar Safeta Vesnića i Zumrete Trtovac, predavanja su održali i prof.dr. Predrag Puđa, redovni profesor Poljoprivrednog Fakulteta u Beogradu i Boris Berisavljević samostalni konsultant a skupu su se obratili direktori PSSS Novi Pazar mr Nihad Hasanović i IPN,dr Rade Jovanović.Predavanju je prisustvovao 21 poljoprivredni proizvođač. Posle predavanja posetili smo poljoprivredno gazdinstvo Grbović Rajka is sela Štavalj, opština Sjenica.
Koordinator: Safet Vesnić

Izvor: PSSS Novi Pazar