Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 18.09.2020. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, prostorije ,,Dunav osiguranja”
sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Osiguranje u poljoprivredi , eksterni predavač Radule Živković
2. 14:30 do 15:00 Invazivne insekatske vrste u poljoprivredi , savetodavac Svetlana Šućević

Cilj odrzanog predavanja (prisutnih 10) je bila prezentovnje tema :1.) Invazivne insekatske vrste u poljoprivredi 2) Osiguranje u poljoprivredi..
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar