Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 09.11.2021. godine, sa početkom u 12:00 održana je predavanje, mesto Vučiniće , opština Novi Pazar – grad, Klub poljorivrednika Vučiniće sa temama:
1. 12:00 do 12:30 Jesenja zaštita koštičavog voća. , savetodavac Belkisa Rabić
2. 12:30 do 13:00 Zaštita jabučastog voća , savetodavac Tanja Mihajlović

Cilj predavanja bio je da upozna poljoprivredne proizvođače ovoga kraja sa jesenjom zaštitom koštičavog i jabučastog voća.
Koordinator: Belkisa Rabić

Izvor: PSSS Novi Pazar