Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 23.11.2021. godine, sa početkom u 09:30 održana je predavanje, mesto Karajukića Bunari , opština Sjenica, Klub poljoprivrednika sa temama:
1. 09:30 do 10:00 Pravilna muža krava , savetodavac Safet Vesnić
2. 10:00 do 10:30 Zaštita ozime pšenice , savetodavac Tanja Mihajlović

Pravilna muža krava i zaštita ozime pšenice, bile su teme predavanja,,sa kojim smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače. Predavanju je prisustvovalo 16 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić


Izvor: PSSS Novi Pazar