Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 14.02.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Sjenica , opština Sjenica, Udruženje stočara “Gliječa” sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Zaštita voća od kasnih prolećnih mrazeva , savetodavac Silvija Hodžić
2. 10:30 do 11:00 Bezbedna primena pesticida , savetodavac Tanja Mihajlović

Predavanje je održano u cilju upoznavanja poljoprivrednih proizvođača ovoga kraja sa zaštitom voća od kasnih prolećnih mrazeva (zadimljavanje, zaštita veštačkom kišom, mašinama koje toplim vazduhom podižu temperaturu, tretiranje biološkim preparatima u toku vegetacije i nekoliko dana pre pojave mraza koji deluju na povećanje otpornosti voćke kako na niske, tako i na visoke temperature itd.). Prisutnima je bila prezentovana i bezbedna primena pesticida (neadekvatan način primene pesticida, pogrešan izbor i korišćenje neispravnog preparata, predoziranje uz nepovoljne klimatske uslove i usled različite osetljivosti biljaka može imati negativan uticaj kako na biljkama tako i na rukovaoca pesticidima).
Koordinator: Silvija Hodžić


Izvor: PSSS Novi Pazar