Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 17.02.2022. godine, sa početkom u 14:00 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Regionalna razvojna agencija SEDA sa temama:
1. 14:00 do 14:30 Zaštita maline u fazi mirovanja , savetodavac Belkisa Rabić
2. 14:30 do 15:00 Ihrana maline u rodu , savetodavac Silvija Hodžić

Cilj predavanja bio je da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa temama: Ishrana maline u rodu i zaštita maline u fazi mirovanja.
Koordinator: Belkisa Rabić


Izvor: PSSS Novi Pazar