Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 18.02.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, Prostorije Humanitarnog društva Merhamet sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Organska proizvodnja u stočarstvu , savetodavac Zumreta Trtovac
2. 09:30 do 10:00 Prerada povrtarskih proizvoda , savetodavac Smail Ejupović

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa temama: Organska proizvodnja u stočarstvu i Prerada povrtarskih proizvoda. Bilo je prisutno 11 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Zumreta Trtovac


Izvor: PSSS Novi Pazar