Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 23.02.2022. godine, sa početkom u 12:20 održana je predavanje, mesto Sjenica , opština Sjenica, Centar za razvoj poljoprivrede i sela sa temama:
1. 12:20 do 12:50 Higijena muže krava , savetodavac Safet Vesnić
2. 12:50 do 13:20 Ekonomski značajne bolesti i štetočine u zasadima maline, , savetodavac Tanja Mihajlović

Higijena muže krava i Ekonomski značajne bolesti i štetočine u zasadima maline, bile su teme predavanja, sa kojim smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače. Predavanju je prisustvovalo 11 poljoprivrednih proizvođača.
Koordinator: Safet Vesnić


Izvor: PSSS Novi Pazar