Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 07.03.2022. godine, sa početkom u 08:30 održana je predavanje, mesto Bele Vode , opština Novi Pazar – grad, Klub poljoprivrednika
sa temama:
1. 08:30 do 09:00 Preventivna zdravstvena zaštita domaćih životinja , savetodavac Safet Vesnić
2. 09:00 do 09:30 Zaštita ozimih useva , savetodavac Tanja Mihajlović

Preventivna zdravstvena zaštita domaćih životinja i Zaštita ozimih useva, bile su teme predavanja, sa kojim smo upoznali prisutne poljoprivredne proizvođače. Predavanju je prisustvovalo 14 poljoprivrednika.
Koordinator: Safet Vesnić

Izvor: PSSS Novi Pazar