Objava: PREDAVANJE-PSSS Novi Pazar

Dana 30.06.2022. godine, sa početkom u 14:15 održana je predavanje, mesto Novi Pazar , opština Novi Pazar – grad, poljoprivredno gazdinstvo Nićiforović Miodraga
sa temama:
1. 14:15 do 14:45 Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenju plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog , savetodavac Svetlana Šućević
2. 14:45 do 15:15 Osiguranje u poljoprivredi , eksterni predavač Bojan Biočanin

Održano je predavanje sa ciljem da se poljoprivrednici upoznaju sa dve teme :1.Jačanje konkurentnosti povrtarske i voćarske proizvodnje kroz postizanje standarda u primarnoj proizvodnji kao i mogućnost unapređenju plasmana proizvoda kroz preradu, pakovanje, promociju, zaštitu oznaka kvaliteta, kao i kroz različite oblike interesnog udruživanja u cilju zajedničkog nastupa na tržištu; 2. Osiguranje u poljoprivredi.Prisutno je bilo 10 poljoprivrednika.
Koordinator: Svetlana Šućević

Izvor: PSSS Novi Pazar