Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 10.02.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Staničenje , opština Pirot, Prostorija MZ sela Staničenje
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Priprema toplih leja za proizvodnju rasada paprike , savetodavac Olivera Gavrilović
2. 10:30 do 11:00 Konzervisanje kupusa u glavicama , savetodavac Srđan Čalić

Cilj predavanja je bio da se poljoprivredni proizvođači upoznaju sa značajem i tehnologijom proizvodnje rasada paprike (priprema toplih leja i setva) i pravilnim načinom konzervisanja kupusa u glavicama.
Koordinator: Olivera Gavrilović

Izvor: PSSS Pirot