Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 25.02.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Dimitrovgrad , opština Dimitrovgrad, Prostorija Udružnja Caribrod
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zasnivanje zasada oraha , savetodavac Goran Svetozarević
2. 09:30 do 10:00 Vodič za animalne proizvode , savetodavac Srđan Čalić

Cilj predavanja je bio upoznati prisutne sa uslovima i načinom zasnivanja zasada oraha kao i sa proizvodnjom i prometom malih količina hrane animalnog porekla, područjem za obavljanjem tih delatnosti, kao i isključenju, prilagođavanju ili odstupanju od zahteva higijene hrane.
Koordinator: Goran Svetozarević

Izvor: PSSS Pirot