Objava: PREDAVANJE-PSSS Pirot

Dana 05.07.2022. godine, sa početkom u 13:00 održana je predavanje, mesto Pirot , opština Pirot, Prostorija Narodne biblioteke
sa temama:
1. 13:00 do 13:31 Primena komposta u organskoj proizvodnji. , savetodavac Bratislav Kovačević
2. 13:32 do 14:06 Ishrana krava u laktaciji , savetodavac Goran Popović

Cilj predavanja je da se prisutni proizvođači upoznaju sa primenom komposta u organskoj proizvodnji kao i sa ishranom krava u laktaciji.
Koordinator: Bratislav Kovačević

Izvor: PSSS Pirot