Objava: PREDAVANJE-PSSS Požarevac

Dana 20.02.2022. godine, sa početkom u 10:00 održana je predavanje, mesto Požarevac , opština Požarevac – grad, Sala Politehničke škole
sa temama:
1. 10:00 do 10:30 Značaj kontrole plodnosti zemljišta , savetodavac Ana Đorđević
2. 10:30 do 11:00 Zaštita pšenice od bolesti , savetodavac Violeta Stanković

Cilj predavanja je upoznati poljoprivredne proizvođače sa značajem agrohemijske analize, poštovanjem preporuka na osnovu analiza, kao i sa simptomima bolesti koje se javljaju kod pšenice i njihovim suzbijanjem,
Koordinator: Ana Đorđević

Izvor: PSSS Požarevac