Objava: PREDAVANJE-PSSS Prokuplje

Dana 21.02.2022. godine, sa početkom u 09:00 održana je predavanje, mesto Blace , opština Blace, Prostorija MZ
sa temama:
1. 09:00 do 09:30 Zimski tretman u voću , savetodavac Ivana Obradović
2. 09:30 do 10:00 Higijena muže kao bitan činilac kvaliteta mleka , savetodavac Duška Petrović
3. 10:00 do 10:30 Bolesti i štetočine tokom vegetacionog perioda u voću , savetodavac Snežana Jović

Poljoprivrednim proizvodjačima će biti pojašnjen značaj zimskog tretmana u voću a koji se izvodi pred kretanje vegetacije, higijeni muže kao bitnom činiocu kvaliteta mleka i koje su to bolesti i štetočine koje tokom vegetacionog perioda mogu da nanesu velike štete u zasadima voća.
Koordinator: Ivana Obradović

Izvor: PSSS Prokuplje