Objava: PREDAVANJE-PSSS Prokuplje

Dana 17.06.2022. godine, sa početkom u 15:01 održana je predavanje, mesto Donja Trnava , opština Prokuplje, Poljoprivredno gazdinstvo Nikolić Vukice
sa temama:
1. 15:01 do 15:32 Poljoprivredne zadruge – značaj, prednosti i koristi , savetodavac Igor Petrović
2. 15:32 do 16:02 Trešnjina muva – cikljus razvoja, štete i mere suzbijanja , savetodavac Aleksandar Petković

Cilj predavanja je upoznavanje prisutnih poljoprivrednih proizvođača sa značajem, prednostima i koristima formiranja poljoprivrednih zadruga kao i merama za suzbijanje šteta nastalih razvojem trešnjine muve u zasadima koštičavog voća.
Koordinator: Igor Petrović

Izvor: PSSS Prokuplje