Objava: PREDAVANJE-PSSS Šabac

Dana 11.02.2022. godine, sa početkom u 19:00 održana je predavanje, mesto Duvanište , opština Šabac – grad, Sala mesne zajednice
sa temama:
1. 19:00 do 19:30 Agrohemijska analiza zemljišta – značaj i način uzorkovanja , savetodavac Gordana Rehak
2. 19:30 do 20:00 Prihrana pšenice , savetodavac Svetlana Zlatarić
3. 20:00 do 20:30 Bolesti pšenice , savetodavac Slavica Maksimović
4. 20:30 do 21:00 Drosophilla suzukii – azijska voćna mušica , savetodavac Sanja Popović

11.02.2022. godine održaće se predavanje u Duvaništu u sali mesne zajednice sa početkom u 19 časova, gde će se objasniti bolesti pšenice i zaštita (vreme i način), zatim invazivna štetočina na voću (azijska voćna mušica), kao i njeno suzbijanje, a svakako veoma bitna agrohemijska analiza i njene prednosti za adekvatno đubrenje useva, i tema koja će objasniti vreme, način i primenu u prihrani ozimih useva – pšenice.
11.02.2022. godine, održano je predavanje u sali mesne zajednice, gde je bilo prisutno 20 poljoprivrednika koji su aktivno učestvovali u svim temama.
Koordinator: Gordana Rehak

Izvor: PSSS Šabac