Objava: PREDAVANJE-PSSS Smederevo

Dana 05.04.2021. godine, sa početkom u 18:00 održana je predavanje, mesto Skobalj , opština Smederevo – grad, MZ Skobalj
sa temama:
1. 18:00 do 18:30 Kako proizvesti kvalitetan rasad paprike , savetodavac Sanja Milovanović Milenković
2. 18:30 do 19:00 Kontrola plodnosti zemljišta u višegodišnjim zasadima , savetodavac Biljana Nikolić

Prisutnim poljoprivrednim proizvođačima su prikazani načini i uslovi za proizvodnju dobrog rasada paprike,kao i sa značajem kontrole kvaliteta zemljišta i sa pravilnim načinom uzorkovanja zemljišta za agrohemijsku analizu.


Koordinator: Sanja Milovanović Milenković

Izvor: PSSS Smederevo