Objava: PREDAVANJE-PSSS Smederevo

Dana 28.02.2022. godine, sa početkom u 18:30 održana je predavanje, mesto Ratari , opština Smederevska Palanka, MZ Ratari
sa temama:
1. 18:30 do 19:00 Subvencionisani krediti u poljoprivredi , savetodavac Snežana Petrović
2. 19:00 do 19:30 Proizvodnja rasada paprike , savetodavac Dragomir Radić
3. 19:30 do 20:00 Tehnologija proizvodnje lucerke , savetodavac Sanja Milovanović Milenković

Prisutnim proizvođačima na predavanju predstavljeno je na koji način i za koje namene mogu da koriste subvencionisane kredite,kao i tehnologije u proizvodnji rasada paprike i zasnivanja lucerke.
Koordinator: Snežana Petrović

Izvor: PSSS Smederevo